Trường mầm non Sơn Phú nằm ở phía nam cách xa trung tâm huyện Định Hoá, có diện tích tự nhiên là 1427,8 ha, tổng số hộ trong xã là 1423 hộ, với 5378 nhân khẩu trong 28 thôn bản. Số hộ nghèo 445/1423 tỷ lệ 31,27%; số hộ cân nghèo 401/1423 tỷ lệ 28,17%. Trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Định Hóa. Trong những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, của chính phủ, đời sống, tinh thần của nhân dân trong xã t­ương đối ổn định.

Tr­ường mầm non Sơn Phú luôn nhận đ­ược sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT huyện Định Hoá, Đảng uỷ, chính quyền các ban ngành đoàn thể xã Sơn Phú­, có chi bộ Đảng lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường.

Cơ sở vật chất đã được tu sửa cải tạo tương đối đầy đủ đáp ứng việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình hăng say có trách nhiệm

trong công việc, luôn tâm huyết với nghề nghiệp, yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. 100% đạt chuẩn, trên 80% CBGVNV đạt trình độ trên chuẩn.

Chất lương chăm sóc, nuôi dư­ỡng, giáo dục trẻ trong những năm qua có sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ phát triển đạt yêu cầu của trẻ cao trên 90%, tỷ lệ chuyeenc cần chiếm trên 90%, nhờ công tác tuyên truyền và sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường tốt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi luôn được quan tâm đầu t­ư xây dựng. Các bậc phụ huynh học sinh tham gia nhiệt tình luôn phối kết hợp tốt trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu.

Trường đạt trường Chuẩn Quốc gia mức độ I và Đánh giá ngoài đạt mức độ 3. Đó là cả một quá trình phấn đấu, cố gắng của tập thể sư phạm mầm non Sơn Phú.

Bên cạnh đó trường cũng vấn còn những khó khăn:

Là xã có số hộ nghèo cao chiếm tới 31,27%, cận nghèo chiếm 28,17%. Một số thôn cách trường là 4-5km. Là xã miền núi mặt bằng dân trí chư­a chưa cao, thuộc xã đặc biệt khó khăn đời sống kinh tế nhân dân còn gặp nhiều khó khăn mức thu nhập thấp, việc đầu tư­ kinh phí cho giáo dục mầm non còn hạn chế. Việc huy động nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn và đa số các hộ gia đình là thuần nông.

Trong những năm tiếp theo phát huy truyền thống của nhà trường, tập thể sư phạm mầm non Sơn Phú sẽ luôn cố gắng phấn đấu để đưa phong trào của nhà trường ngày một đi lên, chất lượng giáo dục trẻ ngày một tốt hơn, xứng đáng với sự nghiệp giáo dục của xã, của nghành. Góp phần vào sự nghiệp giáo dục chung của nước nhà.