Trường Mầm non Sơn Phú có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo về chất lượng nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Giáo viênTrường Mầm non Sơn Phú phải đáp ứng hàng loạt các yêu  về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy. nhiều cô giáo nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh.

Tổng số CBQL, Giáo viên, nhân viên của nhà trường đến năm học 2021-2022: 40  ; 

                                                              Trong đó: BGH: 03; 

                                                                               Nhân viên hành chính: 02; 

                                                                               Giáo viên biên chế: 20;

                                                                               Giáo viên hợp đồng thuê khoán: 8; 

                                                                               Nhân viên nấu ăn HĐ: 7.

100% CBGV, nhân viên có trình độ trên chuẩn đạt 100%

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia thực hiện nhiệm vụ Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm 

-  Đa số là giáo viên Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tham gia các lớp tập huấn thường xuyên về  chương trình GDMN

Sĩ số lớp học

Nhóm trẻ  24-36 tháng: 02 nhóm 

Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi: 03 lớp

Lớp  Mẫu giáo 4-5 tuổi: 03 lớp 

Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi: 03 lớp